Tajemniczy klient - przebieg badania

Jak wygląda badanie typu Tajemniczy Klient?

Badanie ma trzy zasadnicze fazy: przygotowanie - realizacja - raportowanie.

1.Przygotowanie do badania.
Pierwsza faza obejmuje ustalenie celów, które chce osiągnąć zlecający badanie.
Kolejnym elementem jest przygotowanie a następnie weryfikacja narzędzia badawczego pozwalającego na uzyskanie istotnych informacji. Etap przygotowania obejmuje rekrutację i szkolenie audytorów. W tej fazie ustala się także czas trwania badania.

2. Realizacja badania.
Audytorzy przeprowadzają właściwe badanie zwracając uwagę na elementy określone w fazie przygotowawczej. Typowe elementy, które bada "tajemniczy klient" to: traktowanie kupującego przez personel, sposób komunikacji obsługujących z klientem a także przestrzeganie założonych standardów firmy.

3. Raportowanie badania.
Na podstawie przeprowadzonych badań audytorzy wypełniają kwestionariusze, będące częścią narzędzia badawczego. Ostateczny raport jest zestawieniem danych zawartych w poszczególnych kwestionariuszach. Przeprowadza się zarówno analizę danych ilościowych (wartości procentowe dotyczące badanych sfer) jak i jakościowych (osobiste odczucia i sugestie audytorów). Wnioski obejmują ukazanie mocnych i słabych stron obsługi.
Pełna oferta na sales-force.pl

Zapraszamy do kontaktu

tel. 66 101 66 66 tel. 58 380 00 01 e-mail biuro@sales-force.plBadanie „tajemniczy klient” (mystery shopper) pozwoli:
 • poznać obiektywną opinię klientów o Twoich usługach i produktach,
 • poznać słabe strony obsługi klienta w Twojej firmie,
 • poznać możliwości poprawy relacji z klientem,
 • zwiększyć ilość klientów powracających do Twojej firmy,
 • zoptymalizować wartość sprzedaży.

W ramach badań zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę audytorów,
 • przygotowanie scenariuszy badań w oparciu o wyznaczone cele badań,
 • dotarcie do wszystkich placówek niezależnie od położenia,
 • szkolenie audytorów pod kątem przyjętych do realizacji badań,
 • przygotowanie raportów końcowych z wnioskami i rekomendacjami,
 • pomoc przy wdrażaniu zmian.